Napovednik

 

 

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA DRUŠTVA

 

KANDIDAT:

 • DOROTEJA DOBRINJA 

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 kandidat/ka

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV PODPREDSEDNICE/PODPREDSEDNIKA DRUŠTVA

 

KANDIDATA:

 • MAJA PRAČEK

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 kandidat/ka

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV TAJNIKA/TAJNICE DRUŠTVA

 

KANDIDATI:

 • ANDREJKA PRESL
 • Mag. MIRA ŠAVORA

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 2

 

Voli se 1 kandidat/ka

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV BLAGAJNIKA DRUŠTVA

 

KANDIDAT:

 • MIRA PEROŠA

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 kandidat/ka

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA

 

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege SB Izola

 

KANDIDATI:

 • BOJANA BARIČIČ
 • INES PINTAR

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 2

Voli se 2 (dva) kandidata

 

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege Ortopedske bolnišnice Valdoltra 

 

KANDIDATI:

 • META GRGIČ
 • TANJA MONTANIČ STARC
 • NEVIJA OJO

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 3

 

Voli se 2 (dva) kandidata

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Koper

 

KANDIDATI:

 • ELVIRA BLAŠKOVIĆ
 • VANJA KOSMINA NOVAK

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 2

 

Voli se 1 (en) kandidat/ka

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Izola

 

KANDIDAT:

 • VALENTINA SMRDEL

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 (en) kandidat

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v piranski občini

 

KANDIDAT:

 • CVETKA LORGER REKIĆ

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 (en) kandidat

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

 

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v Ilirsko bistriški občini 

 

KANDIDAT:

 • DIJANA GODEC

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 (en) kandidat

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v sežanski občini

 

KANDIDAT:

 • MARIJA TULEK

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 1

 

Voli se 1 (en) kandidat

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

Predstavnica zaposlenih v zasebni zdravstveni dejavnosti

 

KANDIDATI:

 • ELVIRA BLAŠKOVIČ 
 • BISERKA SABADIN

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 2

Voli se 1 (en) kandidat

 

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA ODBORA SDMSBZT KOPER

 

KANDIDATI:

 • HELENA HRVATIN
 • BOJA PAHOR
 • MARKO PETROVIČ
 • ORNELA TREBOVC
 1. SIMON VELADŽIĆ

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 5

 

Voli se 5 (pet) kandidatov

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

 

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV ČLANOV RAZSODIŠČA SDMSBZT KOPER

 

KASNDIDATI:

 • JELENA DUDINE
 • MARKO GRDINA 
 • ELIZABETA KOVAČIČ

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 3

 

Voli se 3 (tri) kandidate

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

 

KANDIDATNA LISTA ZA IZVOLITEV ČLANOV KOMISIJE ZA PRIZNANJA SDMSBZT KOPER

 

KANDIDATI:

 • SANDRA BREZAR
 • MARINA ČOK
 • ROBERTA SKAZA
 • ESTER ŠTENTA

 

Kandidatna lista je zaključena z zaporedno številko 4

Voli se 4 (štiri) kandidate

Voli se tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata

 

Mandat traja 4 leta (2021-2025)

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih