Kdo smo

Kdo smo

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper je strokovno društvo, ki združuje zaposlene v zdravstveni in babiški negi obalno kraške regije.  Društvo združuje delovno aktivne člane, študente in upokojene medicinske sestre. Društvo je zelo aktivno na vseh področjih delovanja medicinskih sester, še posebej pa se posveča organizaciji strokovnih izobraževanj, povezovanju članov društva, promociji zdravstvene nege in drugim aktivnostim v korist posameznika in družbe.

Za člane in članice društva organiziramo strokovna srečanja 3 do 4 krat letno. Skrbno izbrane teme gradijo našo strokovno rast in zagotavljajo, da lahko delujemo strokovno, varno in kakovostno, ob tem pa hkrati gradimo svojo osebno rast. V društvo skrbimo tudi za dobro počutje naših članov, tako vsako leto organiziramo enodnevne pohode in več dnevne izlete po Sloveniji in tujini.

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester društvo vsako leto organizira slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj društva Srebrni znak. Priznanje prejmejo člani društva na osnovi pravilnika o priznanjih za uspešno delo v zdravstveni in babiški negi. 

Ob zaključku leta društvo organizira svečana srečanja, na katerih podeljuje priznanja za uspešno delo na področju zdravstvene in babiške nege kolegicam in kolegom, ki so z upokojitvijo zaključili svojo poklicno pot.

Posebej smo ponosni na naše člane in članice, ki so prejeli najvišje priznanja za strokovno delo v zdravstveni in babiški negi, ki ga vsako leto podeljuje Zbornica Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije.

V društvu se trudimo delati dobro v korist članov in s spoštljivim odnosom do profesionalne identitete ter širše družbene skupnosti. Redno skrbimo za obveščanje članov o vseh aktivnostih društva in Zbornice – Zveze.

  • Tveganje za svobodo
  • Smejati se je tveganje, da bomo videti neumni.
  • Jokati je tveganje, da bomo videti sentimentalni.
  • Iskati pomoč je tveganje, da bomo pokazali svoj pravi jaz.
  • Pokazati svoje sanje, ideje množici je tveganje, da jih bomo izgubili.
  • Živeti je tveganje, da bomo umrli.
  • Upati je tveganje, da bomo obupali. Poskusiti je tveganje, da nam ne bo uspelo.
  • Tvegati moramo, saj je v življenju največje tveganje, da ne tvegamo. Človek, ki ne tvega ne naredi nič, nima nič in ni nič. Lahko se izogne tveganju in žalosti, ne more pa se učiti, čutiti, spremeniti, rasti, ljubiti, ….živeti. Vklenjen v prepričanja je suženj, brez svobode. Samo človek, ki tvega je svoboden.

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih