Organi društva

ORGANI DRUŠTVA za obdobje 2021 - 2025:

DOROTEJA DOBRINJA, predsednica društva
MAJA PRAČEK, podpredsednica društva

ANDREJKA PRESL, tajnica društva
MIRA PEROŠA, blagajnik društva

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA, PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH PO DELOVNIH ORGANIZACIJAH

Predstavnici zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege SB Izola
BOJANA BARIČIČ

KARMEN JAKOMIN SPACAL
INES PINTAR

Predstavnici zaposlenih na področju zdravstvene nege Ortopedske bolnišnice Valdoltra
META GRGIČ
TANJA MONTANIČ STARC

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Koper
ELVIRA BLAŠKOVIĆ

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Izola

MAJA PRAČEK

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v piranski občini
CVETKA LORGER REKIĆ

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v Ilirsko bistriški občini
DIJANA GODEC

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v sežanski občini
MARIJA TULEK

Predstavnica zaposlenih v zasebni zdravstveni dejavnosti

BISERKA SABADIN

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v šolstvu

IGOR KARNJUŠ

 

NADZORNI ODBOR
1. BOJA PAHOR
2. HELENA HRVATIN
3. MARKO PETROVIČ
4. ORNELA TREBOVC
5. SIMON VELADŽIĆ

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. JELENA DUDINE
2. MARKO GRDINA
3. ELIZABETA KOVAČIČ
4.MARIJA NORČIČ SABADIN
5. MIRSADA OSMANI

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
1. SANDRA BREZAR
2. MARINA ČOK
3. ROMANA ČUK
4. ROBERTA SKAZA
5. ESTER ŠTENTA

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih