Organi društva

ORGANI DRUŠTVA od 11. maja 2017 do 11. maja 2021:

DOROTEJA DOBRINJA, predsednica društva
MAJA PRAČEK, podpredsednica društva

BOJA PAHOR, tajnica društva
MIRA PEROŠA, blagajnik društva

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA, PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH PO DELOVNIH ORGANIZACIJAH

Predstavnice zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege SB Izola
BOJANA BARIČIČ
DANIJELA PETELIN
KARMEN JAKOMIN SPACAL

Predstavnici zaposlenih na področju zdravstvene nege Ortopedske bolnišnice Valdoltra
MIRA ŠAVORA
TANJA MONTANIČ STARC

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Koper
ELVIRA BLAŠKOVIĆ

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Izola
VALENTINA SMRDEL

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v piranski občini
CVETKA LORGER REKIĆ

Predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v Ilirsko bistriški občini
DIJANA GODEC

Predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v sežanski občini
MARIJA TULEK

Predstavnica zaposlenih v zasebni zdravstveni dejavnosti
ELVIRA BLAŠKOVIĆ

NADZORNI ODBOR
1. DIANA KOREN – ZD IZOLA
2. MIRSADA OSMANI – SB IZOLA
3. NATŠA URANJEK – ZD KOPER
4. ORNELA TERBOVC – ZD KOPER
5. SIMON VELADŽIĆ – OB VALDOLTRA

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. MARKO GRDINA – ZD PIRAN
2. VANJA KOSMINA NOVAK – ZD KOPER
3. ELIZABETA KOVAČIČ – ZD IZOLA
4. ESTER ŠTENTA – ZD KOPER
5. ROMINA VIDMAR DOLGAN – SB IZOLA

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
1. MARINA ČOK – ZD IZOLA
2. TINA FURLAN – ZD SEŽANA
3. META GRGIČ – OB VALDOLTRA
4. KARMEN SPACAL JAKOMIN – SB IZOLA
5. MOMIRKA RADONJIČ – ZD KOPER

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih