Načrt dela

 

PROGRAM DELA SDMSBZT KOPER ZA LETO 2019

 

Organizator:       SDMSBZT Koper

 

Tema:                  Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika, modul licenca

 

Termin:                21. januar 2019

 

Kraj:                     OB Valdoltra

 

 

Organizator:       SDMSBZT Koper

 

Tema:                  Izzivi zdravstvene in babiške nege VIII. -

 

                              Občni zbor SDMSBZT Koper

 

Termin:                19. marec 2019

 

Kraj:                     OB Valdoltra

 

 

Organizator:       SDMSBZT Koper

 

Tema:                  TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in babiški negi

 

Termin:                1. junij 2019

 

Kraj:                     OB Valdoltra

 

 

Organizator:       SDMSBZT Koper

 

Tema:                  Kakovost in varnost v zdravstvu

 

Termin:                24. oktober 2019

 

Kraj:                     OB Valdoltra

 

 

Organizator:       SDMSBZT Koper

 

Dogodek:            Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo najvišjih priznanj SDMSBZT Koper – Srebrni znak

 

Termin:               17. maj 2019

 

Kraj:                     Portorož, Kongresni center Bernardin

 

 

Organizator:       SDMSBZT Koper

 

Dogodek:            Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval SDMSBZT Koper za leto 2019

 

Termin:                13. december 2019

 

Kraj:                     Portorož, Kongresni center Bernard

 

 

Izletniški program/ strokovna ekskurzija

 

  • maj 2019, izlet, termin, lokacija in program bodo objavljeni na spletni strani SDMSBZT

  • 4.10 do 5.10 2019 – strokovna ekskurzija, Terme Ptuj, UKC Maribor

    Enodnevni pohodi – program bo objavljen na spletni strani društva

    Pripravile: Doroteja Dobrinja, predsednica SDMSBZT Koper in članice UO SDMSBZT in

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih