Predstavitev

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

V zadnjih letih se vloga in pripadnost društvu zelo spreminja.  Društvo ima 970 članov, od tega 900 aktivnih (zaposleni), 43 študentov in 27 upokojenih medicinskih sester. Društvo je zelo aktivno na vseh področjih delovanja medicinskih sester. 

V društvo organiziramo za člane in članice strokovna srečanja 3 do 4 krat letno.  

V društvo skrbimo tudi za dobro počutje naših članov, tako vsako leto organiziramo enodnevne pohode in več dnevne izlete v tujino.

Vsako leto ob mednarodnem dnevu medicinskih sester organiziramo slavnostno akademijo s podelitvijo Srebrnih znakov društva, članom za uspešno delo v zdravstveni in babiški negi. 

Ob zaključku leta podeljujemo Priznanja za uspešno delo na področju zdravstvene in babiške nege kolegicam in kolegom, ki so zaključili poklicno pot in se upokojijo.

V našem društvu v zadnjih letih dobile najvišje priznanje Zbornice - Zveze Zlati znak naslednje kolegice: Milka Pobega, Iva Ambrožič, Anica Šavle, Alenka Šau, Flory Banovac, Marinka Orehek. Tamara Štemberger Kolnik, Boja Pahor, Vanja Kosmina Novak in Sonja Trafela.

V društvu se trudimo delati dobro in kvalitetno, skrbeti da so člani obveščenih o vseh aktivnostih društva in Zbornice – Zveze.

In še nekaj za konec:

  • Tveganje za svobodo
  • Smejati se je tveganje, da bomo videti neumni.
  • Jokati je tveganje, da bomo videti sentimentalni.
  • Iskati pomoč je tveganje, da bomo pokazali svoj pravi jaz.
  • Pokazati svoje sanje, ideje množici je tveganje, da jih bomo izgubili.
  • Živeti je tveganje, da bomo umrli.
  • Upati je tveganje, da bomo obupali. Poskusiti je tveganje, da nam ne bo uspelo.
  • Tvegati moramo, saj je v življenju največje tveganje, da ne tvegamo. Človek, ki ne tvega ne naredi nič, nima nič in ni nič. Lahko se izogne tveganju in žalosti, ne more pa se učiti, čutiti, spremeniti, rasti, ljubiti, ….živeti. Vklenjen v prepričanja je suženj, brez svobode. Samo človek, ki tvega je svoboden.

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih