Napovednik

 

 

Slovesnost ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester s podelitvijo priznanj Srebrni znak SDMSBZT Koper za leto 2024

Portorož, 17. maj 2024

 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (SDMSBZT) Koper na svečanosti ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester, natančneje 17. maja, podelilo priznanja Srebrni znak društva za leto 2024 sodelavcem, ki so s svojo strokovnostjo, dosežki in vzgledom pomembno prispevali k razvoju stroke. Slavnostna podelitev je potekala v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Svečanost sta povezovala člana UO SDMSBZT Koper, Marija Tulek in Igor Karnjuš.

Za slavnostno vzdušje so tokrat poskrbeli prav posebni gosti. Odličen obalni reper Drill je s svojim glasbenim nastopom popestril večer s svojo mladostno energijo. Za zabavni del večera polen smeha sta poskrbeli gospa Nataša in Valentina s skečem z naslovom Gospa Marija in Iris.

Svečani govornici sta bili predsednica SDMSBZT Koper, Doroteja Dobrinja in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije gospa Monika Ažman.

Tudi letos smo se v SDMSBZT Koper zbrali v velikem številu, da bi podelili Srebrni znak, ki je najvišje priznanje strokovnega društva ter nagradili svoje člane za dolgoletne vidne prispevke na področju strokovnega in društvenega delovanja v zdravstveni in babiški negi.

Prejemnice Srebrnih priznanj SDMSBZT Koper za leto 2024 so Vjerica Božič, Cvetka Lorger Rekić, Nives Pinter, Majda Vrtovec, Irena Vukelić Lamper. Vsem iskreno čestitamo in smo na njih zelo ponosni.

VJERICA BOŽIČ

Vjerica Božič je v delovni dobi, ki danes šteje 39 let, bila zvesta otroški kirurgiji. Poklicno pot je začela v domu upokojencev, po dveh letih pa nadaljevala v Splošni bolnišnici Izola, kjer je zaposlena še danes.

S svojo strokovno držo in predanostjo poklicu ter zdravstveni ustanovi je zgled sodelavcem, še posebej mlajšim, ki jih je potrpežljivo vpeljevala v delo. Od samega začetka je delovala povezovalno in razvila dober strokovni dialog z zdravniki, pedagoškim osebjem, fizioterapevti, strežnicami in vsemi drugimi sodelavci. Redno se je udeleževala strokovnih izobraževanj ter predajala pridobljeno znanje z oblikovanjem navodil in protokolov za delo, saj je tako skrbela za strokovni red na oddelku.

Z namenom preprečevanja zapletov po operacijah in poškodbah otrok je redno izvajala zdravstveno vzgojo otrok, staršev in spremljevalcev, ki so bili na otroškem oddelku. Zaradi svoje predanosti poklicu je postala obraz in ime otroške kirurgije ter postavila visok standard obravnave. Še danes je nepogrešljiv član pediatričnega tima medicinskih sester.

S hvaležnostjo in občudovanjem za njeno strokovno, čuteče in požrtvovalno delo so jo sodelavci predlagali za Srebrni znak.

CVETKA LORGER REKIĆ

Cvetka Lorger Rekić se je po končani Srednji zdravstveni šoli v Celju vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in leta 1992 diplomirala ter pridobila naziv višja medicinska sestra. Njena prva zaposlitev je bila v Ljubljani v Bolnici dr. Petra Držaja na kirurški intenzivni enoti. Tam se je izkazala s svojim delom , znanjem in zanesljivostjo ter postala tudi vodja kirurške intenzivne enote.

Vendar jo je čez nekaj časa pot odpeljala proti Obali, kjer se je zaposlila v Splošni bolnišnici Izola na kirurškem oddelku, najprej abdominalni, nato travmatološki oddelek.

Leta 2006 pa je prejela vabilo iz Zdravstvenega doma Piran za mesto patronažne sestre in vabilo po tehtnem razmisleku tudi sprejela. Lani julija je po upokojitvi predhodnice postala vodja patronažne službe.

Cvetka se ves čas poklicne poti redno izobražuje, pridobiva nova znanja, aktivna je na več področjih. Od leta 2006 je mentor študentom zdravstvene nege, sodelovala je pri več pomembnih projektih, nazadnje pri projektu Nadgradnja preventivnih dejavnosti na primarnem nivoju, opravila je izobraževanje iz paliativne oskrbe.

Skupaj s sodelavko Tadejo Bizjak je vodja tečaja Priprava na porod in starševstvo, izvaja delavnico Uvajanje mešane prehrane pri zdravih dojenčkih, sodeluje pri preventivnih in humanitarnih akcijah v občini Piran.

Aktivna je tudi v Strokovnem društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, kjer je članica upravnega odbora že tretji mandat.

Pri svojem delu je Cvetka zanesljiva sodelavka, razumevajoča z bolniki in kolegicami, vedno pripravljena pomagati, tudi če je njenega delovnega časa že zdavnaj konec. Njeni sodelavci so zelo veseli, da jo imajo v njihovi družbi.

NIVES PINTAR

Nives Pintar se je, po končani srednji zdravstveni šoli, leta 1989 zaposlila v SBI v neonatalni enoti Ginekološko-porodniškega oddelka. Leta 2007 je delala v specialističnih ambulantah na področju ZN iz porodništva in ginekologije. V času zaposlitve v SBI na ginekološko-predniškem oddelku se je usmerila na edukacijo nosečnic o krepitvi medeničnega dna za preprečevanje inkontinence.

Leta 2008 se je vpisala na visoko zdravstveno šolo Izola in leta 2012 diplomirala in pridobila naziv dipl. m. s. Po diplomi se je usmerila na pridobitev znanj iz uro-ginekologije in ambulantne histeroskopije, in je na tem področju delovala do leta 2017.

Leta 2012 je nadaljevala podiplomski študij zdravstvene nege na FVZ Izola in ga je leta 2017 uspešno zaključila in pridobila naziv magistrica zdravstvene nege. Leta 2017 se je zaposlila na UP Fakulteta za vede o zdravju Izola in ostala do maja 2019.

Od junija 2019 je zaposlena v ZD Koper, kot referenčna medicinska sestra, ter odgovorna medicinska sestra za področje družinske medicine. Je namestnica pomočnice direktorja za zdravstveno nego v ZD Koper. Nives se je stalno izobraževala in dopolnjevala svoje strokovno znanje. Že leta je mentor dijakom srednje zdravstvene šole in študentom FVZ, ob tem pa prenaša pridobljena znanja na sodelavce in novozaposlene.

Nives je zanesljiva, kolegialna in zaupanja vredna sodelavka. Pri svojem delu se trudi za dosego izjemnih rezultatov. S svojimi bogatimi strokovnimi izkušnjami je izjemno pomembna sodelavka v službi družinske medicine Zdravstvenega doma Koper.

MAJDA VRTOVEC

Majda Vrtovec uspešno deluje na področju zdravstvene nege več kot 36 let, začenši svojo poklicno pot na kardiološkem oddelku Splošne bolnišnice Izola, ki jo je po 3 letih nadaljevala v Zdravstvenem domu Izola na različnih delovnih mestih, kot je obratna ambulanta tovarne Mehanotehnika Izola, otroški dispanzer, patronaža, urgenca in ambulanta družinske medicine, kjer dela še danes.

Leta 2019 je pridobila kompetence na področju ambulante družinske medicine ter leta 2023 dodatno okrepila svoj profesionalni položaj z opravljanjem preizkusa strokovne usposobljenosti po 38. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti in s tem dosegla še en pomemben mejnik na njeni poklicni poti. Leta 2022 je opravila tudi izobraževanje iz paliativne zdravstvene nege in uspešno pristopila k zaključnem izpitu. S tem je dokazala predanost stalnemu učenju in izboljšanju strokovnih znanj. Je tudi predana mentorica dijakom na praktičnem usposabljanju ter pripravnikom. Kot zagovornica humanizacije odnosov v zdravstvu je Majda s svojo zglednostjo, mentorstvom in sodelovanjem v različnih organizacijah, vključno s Karitasom, prispevala k spodbujanju človečnosti in sočutja v zdravstvenem okolju.

Majda, kot dolgoletna članica strokovnega društva MSBZT Koper in aktivna članica v sindikatu delavcev v zdravstveni negi nadaljnje utrjuje svoj položaj kot pomembna akterka v zdravstvenem sektorju. Njena vloga v sindikatu in strokovnih združenjih odraža njeno zavezanost ne le izboljšanju pogojev za paciente ampak tudi za zaposlene, s čimer prispeva k izgradnji bolj pravičnega in empatičnega zdravstvenega sistema.

Z dolgoletno kariero in obširnimi izkušnjami na različnih delovnih mestih v Zdravstvenem domu Izola, Majda Vrtovec nedvomno predstavlja izjemen primer zavezanosti in predanosti svoji poklicni poti.

IRENA VUKULIĆ LAMPER

Irena Vukulić Lamper se je po zaključku gimnazije vpisala na Višjo zdravstveno šolo v Ljubljani.

Poklicno pot je začela kot pripravnica v Železniškem zdravstvenem domu v Ljubljani, kjer je bila tudi zaposlena.

Zaradi bližine doma in družine se je leta 1985 zaposlila v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna v enoti patronažnega varstva, kjer je zaposlena še danes.

Svoje znanje je nadgrajevala na številnih izobraževanjih ter ga nesebično podajala novozaposlenim kolegicam ter bila odlična mentorica študentom zdravstvene nege. Leta 2006 je zaključila visokošolski program in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.

Bila je dolgoletna vodja patronažnega varstva in kot sodelavka izkazovala izjemen posluh za razvoj zdravstvene nege v patronažni dejavnosti ter podajala pomen medsebojnega sodelovanja in kolegialnosti.

Aktivno se je vključevala v program CINDI. Vodila je šolo za starše in bila izvajalka Šole hujšanja ter kuharske delavnice za sladkorne bolnike.

Irena je aktivna članica lokalne akcijske skupine Pivka pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Poudarja pomen patronažnega varstva v lokalnih skupnostih ter sodelovanje z lokalnimi časopisi in mediji. Je nepogrešljiva povezava in najpomembnejši člen pri urejanju arhiva v patronažnem varstvu.

V kolektiv doprinaša stabilnost, vedrino in optimizem. Je oseba z veliko začetnico.

 

Avtor prispevka Marija Tulek

 

SREBRNI ZNAK 2024

Prejemnice Srebrnih priznanj SDMSBZT Koper za leto 2024 skupaj s predsednico SDMSBZT Koper, Dorotejo Dobrinja in predsednico Zbornice – Zveze, ga. Moniko Ažman.

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih