Novice

 

 

 
SDMSBZT Koper razpisuje prosta mesta v organe društva:
 
-          za člane Nadzorne komisije 1 (eno) mesto,
 
-          za člane Razsodišča 2 (dve) mesti,
 
-          za člane Komisije za priznanja 2 (dve) mesti.
 
 
 
Prijavnice pošljete v zaprti kuverti na naslov Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper do vključno 7. junija 2021
s pripisom ''VOLITVE SDMSBZT KOPER – NE ODPIRAJ''.
 
Predsednica razpisne komisije
Tanja Montanič Starc

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih