Napovednik

 

 

SDMSBZT Koper razpisuje prosta mesta v organe društva:

- za člane Razsodišča 2 (dve) mesti,
- za člane Komisije za priznanja 1 (eno) mesto,
- za člane Upravnega odbora društva:
- predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege SB Izola 1 (eno) mesto.

Prijavnice pošljete v zaprti kuverti na naslov Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, do vključno 30.09.2021, s pripisom ''VOLITVE SDMSBZT KOPER – NE ODPIRAJ''.

 

Predsednica SDMSBZT Koper
Doroteja Dobrinja


Predsednica razpisne komisije
Tanja Montanič Starc

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih