buttonbutton2

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce in
da s sveta odganjaš sence.

Tone Pavček

Izletništvo

izletnistvoIzletništvo je dejavnost, ki ima v društvu dolgo zgodovino. Vsako leto društvo v svojem programu določi izlete po domovini in v tujino. Prireja tudi družabna srečanja ob različnih priložnostih, pohode in izlete v neznano.

Običajno sta to dva izleta: eden, ki traja štiri do pet dni in eden enodnevni izlet oz pohod v neznano. Člani društva in njihovi svojci se radi odzovejo na vse izlete, ki jih društvo organizira.

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih