RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE STROKOVNEGA DRUŠTVA

Na podlagi 13., 18., 21., člena Statuta Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Upravni odbor društva razpisuje volitve za organe društva in izvršilne organe društva, zaradi poteka mandata članov organov društva za naslednje štiri letno mandatno obdobje (maj 2021 do maj 2025):

 1. za predsednika/predsednico društva (1 mesto)
 2. za podpredsednika/podpredsednico društva (1 mesto)
 3. za člane izvršilnega odbora (2 mesti)
 4. za člane upravnega odbora (11 mest)
 5. za člane nadzorne komisije (5 mest)
 6. za člane razsodišča (5 mest)
 7. za člane komisije za priznanja (5 mest)

Prijavnice pošljite v zaprti kuverti na naslov Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, do vključno 05. maja 2021, v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE SDMSBZT KOPER – NE ODPIRAJ«

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na Občnem zboru – termin bo sporočen naknadno.

RAZPISNI POGOJI

 1. Za predsednico/predsednika društva:
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj deset let (1 mesto),
 1. Za podpredsednico/ predsednika društva:
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let (1 mesto),
 1. Za tajnico/tajnika društva:
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let (1 mesto),

Za blagajničarko/blagajnika društva:

 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let (1 mesto),

Po sklepu 33. redne seje UO društva, ki je bila 15.2.2021

 1. člane UO društva za naslednja delovna področja in je član/ic Zbornice – Zveze najmanj tri leta:
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege SB Izola (3 mesta),
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege Ortopedske bolnišnice Valdoltra (2 mesti),
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Koper (1 mesto)
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ZD Izola (1 mesto)
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v piranski občini (1 mesto),
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v Ilirsko bistriški občini (1 mesto),
 • predstavnik zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v sežanski občini (1 mesto),
 • predstavnica zaposlenih v zasebni zdravstveni dejavnosti (1 mesto),
 1. Za člane nadzorne komisije
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let (5 mest),
 1. Za člane razsodišča
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let (5 mest),
 1. Za člane komisije za priznanja
 • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let (5 mest),

PRIPOROČILA ZA IZBOR PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA DRUŠTVA:

 • kratek življenjepis s poudarkom na strokovnem razvoju,
 • delovanje na strokovnem področju ter v okviru Zbornice – Zveze,
 • vizija delovanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper.

 

Razpis bo objavljen na spletni strani strokovnega društva http://www.dmsbzt-koper.si

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih