Napovednik

buttonbutton2

Ne želim živeti tako kot živijo drugi, živeti želim za radost in srečo mojih otrok.

vabilo

 

 

 

 

 

 

 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

 

Associazione infermiere, ostetriche e infermieri professionali di Capodistria

 

Dellavallejeva 3, 6000 Koper

 

 

VABILO

 

 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje, organizira strokovno izobraževanje

 

POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, modul licenca

 

 

Datum: 21.01.2019

 

Lokacija: Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Predavalnica

 

 

Program:

 

14.00 – 14.30  Registracija, navodila udeležencem

 

14.30 – 16.00  Splošna načela etike v zdravstvu (etične teorije: deontološka etika, etika vrlin,                           etika skrbi, etika za prihodnost), profesionalne vrednote

 

Predavateljica:           Darinka Klemenc, dipl. m. s.

 

16.00 – 16.45  Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (modeli morale v zdravstveni negi, načela Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa za babice Slovenije, podoba/lik medicinske sestre/babice)

 

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

 

Predavateljica:           Darinka Klemenc, dipl. m. s.

 

16.45 – 16.55  Razprava

 

16.55 – 17.10  ODMOR

 

17.10 – 17.55  Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

 

Predavatelj:    dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

 

17.55 – 18.40  Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

 

Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

 

Predavatelj:    dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

 

18.40 – 19.25  Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

 

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti – disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

 

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

 

Predavatelj:    dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

 

19.25 – 20.25  Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan, Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, določitev kolektivne pogodbe

 

Predavateljica:           Darinka Klemenc, dipl. m. s.

 

20.25 – 20.35 Razprava

 

20.35   Drobna večerna pogostitev in druženje

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja ''Etika in zakonodaja s področja zdravstva'' v enem licenčnem obdobju.

 

Kotizacija in plačilo

 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

 

V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, osvežitev v odmoru ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.

 

Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ''Strokovno srečanje 21.01.2019''.

 

 

PRIJAVE

 

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.

 

Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

 

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešen vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana, imajo člani v prijavnem obrazcu že prednastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

 

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali, ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.

 

Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

 

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

 

 

Udeležba je omejena na 130 udeležencev.

 

 

ODJAVE

 

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 20. januarja 2019 na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50% vrednosti kotizacije. S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.


 

Vljudno vabljeni.                                                                                                     Doroteja Dobrinja                                                                                                                                                                Predsednica SDMSBZT Koper

 

Copyright Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper © 2017. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih